1. DADES IDENTIFICATIVES: 

Responsable: Laura Badosa Bartrina (d’ara endavant, www.laurabadosapsicologia.cat)

NIF: 77916271E

Adreça: Plaça Marquès de Camps, 17, 3er 2naB, 17001 Girona, provincia Girona, España 

Correu electrònic: hola@laurabadosapsicologia.cat

Lloc web: www.laurabadosapsicologia.cat (d’ara endavant, “el portal o lloc web”)

2. USUARIS: La utilització del present portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix a aquest, d’ara endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents a cada moment que es trobin en la present direcció. www.laurabadosapsicologia.cat es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el que es disposa en aquestes condicions d’ús. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: www.laurabadosapsicologia.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Laura Badosa. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ho manipular els seus missatges.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT: informem que www.laurabadosapsicologia.cat compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LOPD, relatives a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, inclou entre altres les imatges i els textos dels articles, qualsevol que sigui el seu format, són propietat de Laura Badosa, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el seu previ consentiment. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Laura Badosa. Com a Usuari pot visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur de l’ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a l’ús personal i privat.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: www.laurabadosapsicologia.cat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho. Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. www.laurabadosapsicologia.cat s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web.

7. COOKIES: El lloc web www.laurabadosapsicologia.cat utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, veure Política de Cookies.

8. MODIFICACIONS: Laura Badosa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal.

9. ENLLAÇOS: En cap cas Laura Badosa assumirà cap responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web.

10. DRET D’EXCLUSIÓ: Laura Badosa es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

11. GENERALITATS: www.laurabadosapsicologia.cat perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: www.laurabadosapsicologia.cat podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació www.laurabadosapsicologia.cat i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.