Psicoteràpia individual en joves i adults

Els motius de consulta són molts i diversos, tals com la tristesa, l’ansietat, somatitzacions, dols i separacions, dificultats d’adaptació a canvis vitals, o la repetició de certes conductes tot i saber que ens són perjudicials, conflictes de parella, falta d’habilitats socials, baixa autoestima i inseguretat…

D’altres motius són més inespecífics, com ara el sentint-nos estancats per a tirar endavant la propia vida, o no trobar una sortida professional satisfactòria tot i els molts intents, o una sensació d’inquietud o angoixa en certs moments sense poder-ne identificar la causa.

Símptomes tots ells d’aspectes de la propia personalitat que ens dificulten poder viure amb un millor benestar emocional.  

L’objectiu d’una psicoteràpia és ajudar a la persona a poder transformar aquest patiment que la porta a la consulta en un millor coneixement de si mateixa i gestió de les seves emocions i de les situacions de la vida actuals i futures. Com? Doncs a partir de poder anar descobrint quins conflictes inconscients (sentiments, fantasies) o aspectes del propi funcionament psíquic (manera de veure i viure el món) hi estan implicats, i d’anar treballant en la seva transformació.

Després d’unes primeres entrevistes, es fa una valoració inicial i una proposta de treball. A partir d’aquest moment s’estableix el compromís de les dues parts (pacient i terapeuta) d’un ritme i una freqüència de sessions que permeti crear un espai de treball suficientment segur i contenidor de tot allò que la persona expressi, sempre amb total llibertat. L’objectiu és facilitar l’emergència d’aspectes inconscients que permetin un canvi real i durador. Una psicoterapia és una relació de confiança, confidencialitat i respecte basada en l’escolta, el diàleg i el compromís.

La psicoteràpia amb joves i adults us ajudarà amb...

La psicoteràpia basada en una relació de confidencialitat, respecte i confiança, t’ajudarà a transformar allò que et fa patir i et provoca malestar en comprensió de tu mateix/a i en una millor gestió de les situacions de la vida actuals i futures.

Vols saber com treballo?

Creus que tot allò que dius i fas és fruit del raonament i les decisions conscients? Descobreix qui duu, en realitat, el timó de la nostra vida.