Psicoteràpia en adolescents

10-19 anys

L’adolescència és una etapa especialment complicada on resorgeixen antics conflictes infantils no resolts sumats a les particularitats d’aquest moment vital. L’adolescent s’ha de confrontar al món dels adults sense estar del tot preparat, alhora que ha de desprendre’s del món infantil.

Tal i com explica el psicoanalista X. Ametller a “Emprender el propio camino”, llibre que forma part de la col·lecció “Crecer juntos” de l’editorial Síntesis, tan els canvis corporals com les realitats socials introduiran modificacions. És una època que es pot prolongar bastant en el temps, difícil, que comporta desequilibris i inestabilitat, també pels adults que conviuen amb l’adolescent. I és així perquè el que està en joc és tan important com l’establiment d’una identitat. Aquesta, no obstant, no ha de considerar-se com a quelcom definitiu i immutable, sinó com una construcció, un camí que es fa, amb desviaments possibles, camins erronis, rutes correctes, però que ha d’acabar donant una resposta a qui i què s’és i quin lloc s’ocupa. Ja no s’és un nen, però encara tampoc un adult.

Aspectes tals com la identitat i la sexualitat, la necessitat d’un espai íntim, la consciència crítica cap als adults i al funcionament de la societat, la necessitat d’experimentar la pròpia llibertat alhora de poder tolerar uns límits que els protegeixin de les pors i dels riscos assumits, la importància del grup d’amics, la construcció d’un futur…Són aquelles incerteses a les quals s’ha de fer front en aquests moments, i es poden manifestar de moltes maneres: baixa autoestima, dificultats de relació amb els iguals, malestar amb aspectes de la pròpia identitat sexual, conductes de risc, comportaments desafiants amb els pares o referents, anorèxia, bulímia, ansietat, depressió, conductes autolítiques…

El pla de treball inclou sessions amb l’adolescent i sessions amb els pares.

La psicoteràpia amb adolescents us ajudarà amb...

Aquesta és una etapa que remou profundament l’adolescent i als seus pares. El psicoterapeuta ofereix un espai on l’adolescent es pugui comprendre millor a si mateix i als seus conflictes. Alhora, el treball amb els pares us ajudarà a poder entendre millor al vostre fill/a, a vosaltres mateixos i a la situació, i així millorar la relació familiar.

Vols saber com treballo?

Creus que tot allò que dius i fas és fruit del raonament i les decisions conscients? Descobreix qui duu, en realitat, el timó de la nostra vida.