Psicoteràpia en infants

3-10 anys

En un inici els pares fan una consulta per alguna conducta o dificultat del seu fill/a que els amoïna, ja siguin fortes enrabiades, pors exagerades, dificultats de relació, endarreriment en els aprenentatges, poca tolerància a la frustració i als límits, falta d’atenció…

És a partir de les primeres trobades, i fruit d’una exploració diagnòstica que possibilita entendre el perquè d’aquestes dificultats de l’infant, que es crea una aliança terapèutica entre els pares, el nen/a i el terapeuta. Aquesta aliança permet iniciar un camí conjunt on poder anar comprenent amb profunditat el malestar i certs aspectes de la personalitat del nen/a, així com també de la dinàmica familiar. Així es possibilita un canvi real i durador.

Amb el nen/a es treballa a partir del joc i del dibuix, eines bàsiques de la comunicació infantil. 

Les sessions amb els pares estan encaminades a facilitar la comprensió de les dificultats del seu fill/a i trobar eines per ajudar-lo de la millor manera possible.

La psicoteràpia en infants us ajudarà amb...

Sovint els fills ens confronten amb situacions difícils de comprendre, i per tant, de trobar-hi solucions. El psicoterapeuta us ofereix un espai on reflexionar i comprendre’us millor a vosaltres mateixos i al vostre fill/a, alhora que el treball amb el nen/a l’ajuda a fer canvis reals i duradors.

Vols saber com treballo?

Creus que tot allò que dius i fas és fruit del raonament i les decisions conscients? Descobreix qui duu, en realitat, el timó de la nostra vida.