Psicoteràpia online

Aquesta modalitat és una bona alternativa quan les sessions presencials no són possibles. 

Els objectius de treball són els mateixos, i igualment vàlids i profitosos, que els de la psicoteràpia presencial. En ocasions, i per a les característiques personals o els objectius de treball, es necessita un alt grau de contenció emocional. I, tenint en compte que aquest és major en l’espai terapèutic presencial que en l’online, una bona alternativa en aquestes situacions és poder alternar les sessions online amb algunes sessions presencials per tal d’enfortir el vincle terapèutic, eina imprescindible pel bon treball.

L’efectivitat i validesa d’aquest tipus de teràpia està àmpliament contrastada i demostrada. Cal seguir unes regles bàsiques com són que la persona estigui en un espai tranquil que li proporcioni intimitat i mantenir el ritme i la freqüència acordats prèviament.

Una vegada establert un vincle terapèutic de confiança, es treballa amb el mateix objectiu i en cap cas, es fa un treball menys profund ni d’utilitat per a la persona que consulta.

La psicoteràpia online us ajudarà amb...

És una modalitat amb una efectivitat i validesa àmpliament contrastades i demostrades. Per a facilitar el vincle terapèutic, eina imprescindible del treball, es recomana poder iniciar la teràpia presencialment.

Vols saber com treballo?

Creus que tot allò que dius i fas és fruit del raonament i les decisions conscients? Descobreix qui duu, en realitat, el timó de la nostra vida.